การขนส่งด้วยระบบมิมาโมริ
10/01/2013
คุณ ธีรยุทธ บุญสิตานนท์ กรรมการผู้จัดการ ได้รับเชิญจาก บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด เป็น Guess Speaker ในหัวข้อเรื่อง “การบริหารต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ การขนส่งด้วยระบบมิมาโมริ” (Cost and Transportation Efficiency Management by “Mimamori” วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2555 ห้องวิภาวดีบอลลูม C โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ